Adresa:

Dolný Šianec 1 - budova Keramoprojekt 911 01 Trenčin

Tel.

0915 992 086

Ordinačné hodiny:

Po - Pia od 7:00 - 15:00

VYŠETRENIE CUDZINCOV

 • Vyšetrenia cudzích štátnych príslušníkov pre účely Cudzineckej polície
 • Prevencia a očkovanie cestovateľov, vydávanie očkovacích preukazov
 • Konzultácie súvisiace s očkovaním pred pobytom v trópoch a subtrópoch
 • Komplexné vyšetrenie pred cestovaním do zahraničia a po návrate
 • Lekárske prehliadky pred dlhodobým pobytom v cudzine
 • Vstupné prehliadky pre cudzincov pred dlhodobým pobytom na Slovensku
 • Konziliárne služby pre iné zdravotnícke zariadenia
 • Investigations of foreign nationals for purposes foreign police
 • Prevention and vaccination of travelers, issue of vaccination certificates
 • Consultation on vaccination to stay in the tropics and subtropics
 • Comprehensive examination before traveling abroad and after returning
 • Medical examinations before long-term stay abroad
 • Entry checks for foreigners before long-term stay in Slovakia
 • Consulting services for other healthcare facilities