Adresa:

Dolný Šianec 1 - budova Keramoprojekt 911 01 Trenčin

Tel.

0915 992 086

Ordinačné hodiny:

Po - Pia od 7:00 - 15:00

Očkovanie

Očkovanie znamená zavedenie očkovacej látky (vakcíny) do ľudského organizmu. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť tzv. imunologickú pamäť v organizme, čím sa u očkovaného jedinca vytvára dlhodobá, optimálne až doživotná ochrana.
Očkovanie pred cestou do zahraničia je jednou z najúčinnejších foriem ako zabrániť nákaze a infekčnému ochoreniu. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam a negatívnym zážitkom z navštívenej krajiny. Očkovaniu je potrebné venovať náležitú pozornosť a dostatočný časový priestor. Vzhľadom na to, že niektoré očkovania majú dlhšiu dávkovaciu schému, je vhodné konzultovať očkovanie minimálne 4-8 týždňov pred odchodom. Lekár podľa krajiny, charakteru cesty a dĺžky pobytu, ako aj podľa Vášho zdravotného stavu, zostaví individuálny očkovací plán.

Bežné očkovania

Diftéria

Diftéria sa prenáša kvapôčkami, pri kontakte s nakazeným človekom, prípadne kontaminovaným posteľným prádlom a odevmi. 
Vakcína obsahuje toxín extrahovaný z baktérie pôvodcu. Proti diftérii sa očkuje v detskom veku, booster sa odporúča starším jedincom cestujúcim do rizikových oblastí (prípady diftérie sa vyskytujú na Indickom subkontinente, juhovýchodnej Ázii, Afrike a v južnej Amerike, ale aj v krajinách bývalej ZSSR).

Tetanus

Tetatické spóry sa nachádzajú v pôde, nákaza vzniká ich zavlečením do rán. Ochorenie sa vyskytuje celosvetovo. Proti tetanu sa očkuje v detstve, preočkovanie sa odporúča každých 10 rokov, prípadne pri poranení.

Čierny kašeľ

Jedná sa vysoko nákazlivé bakteriálne ochorenie, ktoré postihuje dýchací systém. Prenáša sa priamym kontaktom s postihnutou osobou, spôsobuje niekoľko týždňov trvajúci kašeľ, sprevádzaný cyanózou a zvracaním. Medzi hlavné komplikácie patrí pneumónia, encefalitída a podvýživa. Proti čiernemu kašľu sa očkuje v detstve, starším cestovateľom do endemických oblastí sa občas odporúča preočkovanie.

Hepatitída B

Hepatitída B je vírusové ochorenie, prenáša sa krvou, sexuálnym stykom a z matky na dieťa. Spôsobuje zápal pečene, žlté sfarbenie sklér a kože, pri chronickej infekcii môže vzniknúť cirhóza a karcinóm pečene. Pri krátkodobých cestách je riziko nákazy nízke, zvyšuje sa v závislosti od sexuálneho správania /hepatitída B je nákazlivejšia ako HIV/. Pri dlhodobom pobyte sa odporúča očkovanie proti hepatitíde B, nakoľko sa zvyšuje pravdepodobnosť ošetrenia u zubára, prípadne v inom nemocničnom zariadení. Prevalencia hepatitídy B je vysoká v krajinách subsaharskej Afriky, juhovýchodnej Ázie, v Amazonskej oblasti a v Karibiku. V SR sa od roku 1998 očkuje proti hepatitíde B v detskom veku. Vakcína sa podáva 0,5 - 1 ml intramuskulárne , druhá dávka po 28 dňoch a tretia dávka po 6 mesiacoch. Imunita pretrváva 15 rokov.

Hemofilové infekcie

Baktéria Hamophilus influenzae je u detí častou príčinou pneumónie, meningitídy a iných život ohrozujúcich komplikácií, napr. epiglotitída, osteomyelitída, artritída a sepsa. Ohrozené sú všetky nezaočkované deti do 5 rokov.

Osýpky

Jedná sa o vysoko nákazlivé ochorenie, prenáša sa priamym kontaktom s chorým jedincom. V ére pred vakcináciou postihlo do adolescencie takmer celú populáciu. Častou komplikáciou ochorenia je zápal stredného ucha a zápal pľúc. Cestovatelia, ktorí nie sú kompletne zaočkovaní, sú touto chorobou ohrození pri cestách do endemických oblastí. Očkovanie prebieha v detstve, trivalentnou vakcínou (spolu s očkovaním proti mumpsu a rubeole).

Tuberkulóza

Riziko pre cestovateľov je nízke, zvyšuje sa pri dlhodobom pobyte v oblastiach s jej zvýšeným výskytom, hlavne pri profesionálnej expozícii v zdravotníckych zariadeniach, utečeneckých táboroch, väzniciach, útulkoch pre bezdomovcov apod. Proti tuberkulóze sa očkuje v detstve, toto očkovanie má zabrániť vzniku ťažkej diseminovanej formy tuberkulózy.

Povinné očkovania

Žltá horúčka

Jedná sa o ťažké vírusové ochorenie prenášané komármi. Žltá horúčka sa vyskytuje v tropických oblastiach Afriky a južnej Ameriky. Vakcína (Stamaril) obsahuje oslabený vírus, podáva sa v jednej dávke 0,5 ml do podkožia. Imunita vzniká po 10 dňoch od očkovania a pretrváva 10 rokov. Očkovanie je potrebné zaznamenať do Medzinárodného očkovacieho preukazu. Záznam o očkovaní je potrebné nosiť so sebou, pri vstupe do niektorých krajín ste povinný sa týmto dokladom preukázať.

Meningokoková meningitída

Ochorenie sa prenáša kvapôčkami z dýchacích ciest a pri úzkom kontakte s chorým alebo nosičom. Vakcína sa podáva jednorazovo 0,5ml subkutánne alebo intramuskulárme, imunita vzniká po dvoch týždňoch od očkovania a pretrváva približne 5 rokov. Očkovanie proti meningitíde sa odporúča pri ceste do oblastí s endemickým výskytom, hlavne do subsaharskej Afriky. Pri ceste do Saudskej Arábie počas púte Hajj je povinné očkovanie kvadrivalentnou vakcínou (ACYW).