Adresa:

Dolný Šianec 1 - budova Keramoprojekt 911 01 Trenčin

Tel.

0915 992 086

Ordinačné hodiny:

Po - Pia od 7:00 - 15:00

Ochorenia

Cestovatelia sú vystavení množstvu infekčných chorôb. Riziko nákazy sa líši podľa destinácie, plánovaných aktivít, intineráru cesty, štandardu ubytovania a správania sa samotného cestovateľa. Niektorým chorobám sa dá predísť očkovaním, avšak na niektoré, vrátane tých najnebezpečnejších, vakcína neexistuje.

Antrax

je bakteriálne ochorenie, ktoré primárne postihuje dobytok. Kožná forma ochorenia vzniká zanesením spór tejto baktérie do rany pri manipulovaní s chorými zvieratami, alebo pri kontakte s pôdou kontaminovanou trusom. Neliečená infekcia sa môže šíriť lymfatickými cievami, dochádza ku zväčšovaniu regionálnych lymfatických uzlín, krvnému šíreniu až k úmrtiu. Sporadické prípady sa vyskytujú celosvetovo, ojedinelé epidémie vznikajú v centrálnej Ázii a v Afrike. Riziko pre cestovateľov je veľmi nízke. Prevencia: Vyhýbať sa priamemu kontaktu s pôdou a s materiálmi z domácich zvierat.

Besnota

je vírusové ochorenie, nákaza sa prenáša najmä uhryznutím infikovaným zvieraťom, u ktorého sa vírus nachádza v slinách. Prejavuje sa postihnutím mozgu a miechy, ochorenie končí takmer vo všetkých prípadoch smrťou. V úvode pacient pociťuje bolesti hlavy, malátnosť, pridružuje sa horúčka a zmeny citlivosti v okolí hryznej rany, následne sa objavuje excitácia, halucinácie, aero- a hydrofóbia, delírium, kóma, kŕče a smrť nastáva v priebehu niekoľkých dní. Menej častou je paralytická forma, pri ktorej je pacient slabý, pociťuje silné bolesti, zmeny citlivosti a je paralytický. Ochorenie sa vyskytuje celosvetovo. Riziko pre cestovateľov je zvýšené pri expozícii zvieratám- psi, mačky, divá zver, netopiere. Prevencia: Chrániť sa kontaktu so zvieratami, pri pohryzení alebo poškriabaní okamžite vymyť ranu dezinfekčným prostriedkom alebo mydlom, a okamžite vyhľadať lekársku pomoc pre postexpozičnú profylaxiu. Cestovatelia so zvýšeným rizikom by mali byť pred cestou do hyperendemických oblastí zaočkovaní.

Brušný týfus

je bakteriálne ochorenie. Prenáša sa požitím kontaminovanej vody a potravín, priamy fekálno-orálny prenos je zriedkavý. Na potraviny môžu tieto baktérie preniesť aj muchy. Nákaza sa vyskytuje celosvetovo, hlavne v súvislosti s nízkym hygienickým štandardom pri príprave jedla. Jedná sa o systémové ochorenie. Príznaky bývajú rôznej intenzity, býva prítomná horúčka kolísavého charakteru, bolesti hlavy, malátnosť, nechutenstvo a nespavosť. Častejšia býva obstipácia. Bez liečby sa horúčka stáva trvalou, zväčšuje sa pečeň, spomaľuje sa frekvencia srdca. Na trupe sa objavuje exantém. Na tretí týždeň sa vyvinú komplikácie, ktoré môžu byť smrteľné. 2-5% pacientov ostáva chronickými nosičmi. Riziko pre cestovateľov je vo všeobecnosti nízke, stúpa so zhoršujúcim sa hygienickým štandardom navštívených oblastí. Prevencia: Piť vodu z fliaš, originálne balenú, dbať na hygienu rúk a konzumovaného jedla, chrániť ho pre muchami. Nepožívať ľad a surovú zeleninu. Očkovanie.

Hepatitída A, B, C, D, E

Jedná sa o vírusové ochorenia, ktoré primárne postihujú pečeň. Hepatitída A a E sa prenáša fekálno-orálne, úzkym kontaktom s chorým, kontaminovaným jedlom a nápojmi. Hepatitída B, C a D sa prenáša infikovanými telesnými tekutinami, pri sexuálnom styku, transfúziou, používaním kontaminovaných ihiel, procedúrami narušujúcimi kožnú bariéru – tetovanie, piercing, akupunktúra. Môžu sa prenášať aj z matky na dieťa. Tieto ochorenia sa vyskytujú celosvetovo. Medzi hlavné príznaky patrí malátnosť, zvýšená telesná teplota, abdominálny dyskomfort, žlté sfarbenie sklér a kože. Hepatitída B a C môže prebiehať bez príznakov, časom však dochádza ku progresii do cirhózy pečene a karcinómu. Riziko pre cestovateľov pri hepatitíde A a E je vysoké hlavne pri návšteve oblastí s nízkym hygienickým štandardom, pri hepatitíde B a C je riziko vysoké pri nechránenom pohlavnom styku, používaní nesterilných ihiel, takisto je vysoké riziko nákazy v zdravotníckych zariadeniach s nízkym hygienickým štandardom. Prevencia: Pri hepatitíde A a E umývanie rúk, vyhýbanie sa potenciálne kontaminovanému jedlu a vode, očkovanie proti hepatitíde A. Pri hepatitíde B a C sa vyhýbať nechránenému pohlavnému styku, používaniu kontaminovaných ihiel, očkovanie proti hepatitíde B.