Adresa:

Dolný Šianec 1 - budova Keramoprojekt 911 01 Trenčin

Tel.

0915 992 086

Ordinačné hodiny:

Po - Pia od 7:00 - 15:00

LEKÁR

     

MUDr. Martin Chren

  Štúdium som ukončil na LFUK v Bratislave, odbor pediatria v roku 1974. Prvostupňovú atestáciu z detského lekárstva som úspešne absolvoval v roku 1979. Až do roku 1982 som pracoval ako sekundárny lekár             na detskom oddelení NsP Trenčín,  a na viacerých dedinských a mestských zdravotných strediskách, tiež úväzkovo vykonával funkciu okresného štátneho lekára. Od roku 1982 som pracoval ako sekundárny lekár a zástupca primára na infekčnom oddelení NsP Trenčín. V roku 1985 som absolvoval nadstavbovú atestáciu z prenosných chorôb. V roku 1989 som bol ocenený za vysoko angažovanú prácu a rozvoj odboru infektológie. V rokoch 1994 – 2006 som bol menovaný za primára infekčného oddelenia FNTN. V roku 1997 som bol vymenovaný za krajského infektológa. V rokoch 2006 – 2009 som bol menovaný Ministerstvom zdravotníctva                za riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín. V roku 2019 som sa vrátil na post primára oddelenia. Po viac ako 40 rokoch práce v zdravotníctve som získal dostatok skúseností, aby som s radosťou prijal prácu na ambulancií cudzokrajných chorôb.